วิธีใช้งาน block (ขั้นสูง)

ยินดีต้อนรับ $username
ยินดีต้อนรับ admin
หัวข้อ 1 หัวข้อ 2
Success
Info
Warning
Danger
หัวข้อ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
หัวข้อ 4
1
2
3
4
5
6
7
8