วิธีใช้งาน block (ขั้นต้น)

Success
Info
Warning
Danger