ระบบติดตามขบวนรถ Train Tracking System (TTS)

ระบบที่เป็นอยู่
ต้องกด refresh ทุกครั้งที่ต้องการข้อมูลใหม่ การกรองข้อมูลที่ต้องการทำได้ไม่สะดวก และไม่มี link ไปดูตารางเวลาขบวนรถนั้นๆ

ลองคิดใหม่
Docker + RethinkDB + NGINX + Hapi + socket.io + React

  • นำข้อมูลระบบติดตามขบวนรถ Train Tracking System (TTS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาเล่าเรื่องใหม่
  • ทำเป็นลักษณะ card เมื่อผู้ใช้ค้นหาข้อมูลระบบจะจดจำไว้ ครั้งต่อไปจะไม่ต้องกดค้นหาอีก
  • ทุก 1 นาทีหากข้อมูลขบวนรถมีการเปลี่ยนจะขึ้นมาอยู่อันดับแรก และแสดงเป็น card สีเขียวเพื่อให้ผู้ใช้เห็นการเปลี่ยนแปลง

 

เลือกดูแบบย่อขนาด
Docker + RethinkDB + NGINX + Hapi + socket.io + React

  • เลือกแสดงแบบข้อมูลกระทัดรัดสำหรับหน้าจอมือถือ